Cesja, a koszt kredytu hipotecznego

Każdy kredyt hipoteczny generuje określone koszty. Niektóre z nich mają charakter finansowy, podwyższając oprocentowanie kredytu a inne z nich nie są do końca określone wartością pieniężną. Cesja to koszt kredytu hipotecznego, który spełnia założenia kosztu niefinansowego.

Jak ubezpieczyć nieruchomość?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego nieodzownie wiąże się z koniecznością ubezpieczenia nieruchomości, która będzie stanowić jej ubezpieczenie. Nie wystarczy jednak samo podpisanie umowy ubezpieczenia. Konieczne jest również przeniesienie cesji, czyli mówiąc inaczej – praw do korzystania z wypłaty odszkodowania przez bank.

Cesja a koszty finansowe

I choć sama cecha nie jest kosztem finansowym, to jednak wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów zarówno z tytułu ubezpieczenia, jak również – w przypadku nieszczęśliwego wypadku – z tytułu uszkodzenia, bądź zniszczenia danej nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W przypadku tej drugiej opcji, kredytobiorca otrzyma zaledwie część środków należnych mu w ramach ubezpieczenia, co w gruncie rzeczy i tak będzie dla niego nieopłacalne.

Sprawdź, czy warto wykupić ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym.

Koszt kredytu a ubezpieczenie

Oczywiście samo ubezpieczenie (podobnie jak i sama cesja) to czynniki, które istotnie wpływają na koszt kredytu hipotecznego. Wymagania banku mogą być na tyle duże, że zakup „standardowej” polisy może się okazać niewystarczające. W takiej sytuacji można wybrać ofertę sygnowaną przez bank (ta na pewno będzie droższa), lub też ofertę skonstruowaną według wymogów banku, aczkolwiek w zewnętrznym Towarzystwie Ubezpieczeń. Warto przy tym pamiętać, by taka polisa obejmowała pożar i umyślne zniszczenie mienia. Czynnikiem który będzie decydował o koszcie takiego świadczenie będzie… suma ubezpieczeniowa, która będzie musiała być równa wysokości całego zobowiązania.

Zobacz jakie rodzaje ubezpieczenia warto wykupić przy kredycie hipotecznym

Podsumowując, koszt kredytu hipotecznego jest bardzo złożony i nieraz obejmuje czynniki o których nie mamy pojęcia. Cesja ubezpieczenia jest jednym z nich.