Ubezpieczenie kredytu od śmierci dłużnika – kilka praktycznych porad

Każde ubezpieczenie kredytu ma swoje wady i zalety, zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Podobnie jest z ubezpieczeniem na życie, które zostanie wypłacone na rzecz Wierzyciela w przypadku śmierci dłużnika (ubezpieczonego). Co warto zatem wiedzieć przed podpisaniem umowy?

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie kredytu na życie to umowa pomiędzy ubezpieczycielem a dłużnikiem, która reguluje wszystkie warunki wypłaty świadczenia na rzecz wierzyciela w przypadku śmierci ubezpieczonego. Co prawda nie jest ona świadczeniem obowiązkowym, ale istotnie zabezpiecza interesy rodziny ubezpieczonego. W przeciwnym razie dług może zostać wliczony do masy spadkowej i – tym samym – będzie dziedziczony wraz z resztą aktywów zmarłego.

Ubezpieczenie jest jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytu, więcej na ten temat znajdziesz w artykule – Rodzaje stosowanych przez banki zabezpieczeń.

Na co zwrócić uwagę?

Po pierwsze, podpisując umowę należy pamiętać, że ubezpieczenie kredytu na życie występuje w wielu różnych wariantach. Dlatego przed złożeniem ostatecznego podpisu należy zwrócić szczególną uwagę, czy obejmuje on całą pozostałą kwotę kredytu (najczęstsza opcja), czy tylko chroni rodzinę przez określoną liczbę miesięcy. Ten drugi wariant jest zdecydowanie tańszy (w kontekście wysokości składki), ale też znacznie mniej korzystny dla rodziny. Warto też się zorientować, na ile miesięcy przysługuje nam dana ochrona.

Pamiętaj, że ubezpieczenie kredytu może stanowić element wkładu własnego.

Po drugie, zawsze warto sprawdzić zakres zdarzeń, które to ubezpieczenie obejmuje. Choć może brzmieć to makabrycznie, warto się zaznajomić z OWU zwłaszcza w zakresie przyczyn śmierci. Może się bowiem okazać, że ubezpieczyciel wypłaci świadczenie tylko w sytuacji śmierci na wskutek nieszczęśliwego wypadku. Tym samym, jeśli osoba ubezpieczona umrze na wskutek np. długotrwałej choroby, wypłata zabezpieczenia może być zagrożona. jest to szczególnie istotne, jeśli planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami.

Podsumowanie

Ubezpieczenie kredytu od śmierci kredytobiorcy jest zabezpieczeniem interesów przede wszystkim współmałżonka, ale – podobnie jak każde inne świadczenie – powinno być dokładnie przeanalizowane w kontekście warunków ubezpieczenia.

Zobacz również jakie inne rodzaje ubezpieczenia kredytu hipotecznego warto posiadać.