Jak skutecznie zmniejszyć oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najbardziej złożonych a przez to i nieprzewidywalnych produktów finansowych. Udzielający nam go bank może istotnie zmienić oprocentowanie kredytu hipotecznego i to na wskutek szeregu różnych czynników o których często nie mamy pojęcia. Sprawdźmy, jak możemy wpłynąć na jego obniżkę!

Wkład własny – podstawa redukcji kosztów kredytu

Jeśli chcemy zmniejszyć oprocentowanie kredytu hipotecznego, warto zadbać o wzrost posiadanego kapitału własnego. Z reguły bank wymaga posiadania środków własnych na poziomie 20 procent wartości kredytowanej inwestycji. Zdarza się jednak, że inwestor posiada nieco więcej środków, które można dodatkowo zaliczyć do wkładu własnego. Osoba taka może liczyć na zmniejszenie oprocentowania swego zobowiązania, gdyż w ten sposób naraża bank na mniejsze ryzyko inwestycyjne.

Zobacz jak dokładnie obliczyć odsetki korzystając z kalkulatora kredytowego.

Zabezpieczenie a zmniejszenie oprocentowania

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest również zależne od posiadanego przez Klienta zabezpieczenia. Jeśli jego wartość znacznie przekracza wartość udzielanego kredytu (wraz z odsetkami), bank najprawdopodobniej zmniejszy wysokość wspomnianego oprocentowania, tłumacząc się zmniejszonym ryzykiem inwestycyjnym. Nawiasem mówiąc, wycena danej nieruchomości powinna odbywać się za pośrednictwem rzeczoznawcy wskazanego przez Klienta.

Zdolność kredytowa a oprocentowanie

Na oprocentowanie kredytu hipotecznego ma również wpływ zdolność kredytowa inwestora. Jeśli jego dochody są na tyle duże, by móc zredukować liczbę rat do minimum (zgodnie z harmonogramem), może on liczyć na istotne zmniejszenie kosztów zaciąganego zobowiązania. A jeśli uwzględnimy przy tym skorzystanie z dodatkowych usług banku (konto, lokata, rachunek oszczędnościowy), spadek ten będzie jeszcze wyraźniejszy. Sprawdź więc jak budować dobrą zdolność kredytową.

Podsumowując, oprocentowanie kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od ryzyka podejmowanego przez bank. Im jest ono większe, tym koszty danego zobowiązania szybciej rosną.