Rodzaje stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytów

Znalezienie obecnie banku, który udziela kredytów bez tak zwanych zabezpieczeń jest bardzo trudne. Banki sięgają po różne formy zabezpieczania kredytów na wypadek, gdyby kredytobiorca miał problemy ze spłatą. Dzięki zabezpieczeniu mogą odzyskać pożyczone pieniądze. Jakie są obecnie najczęściej stosowane rodzaje zabezpieczenia kredytu?

Hipoteka

Ustanowienie hipoteki nieruchomości na rzecz banku jest najczęściej stosowane jako forma zabezpieczenia bardzo wysokiego kredytu. Stąd najczęściej wpis do hipoteki jest ustanawiany w przypadku kredytów mieszkaniowych. Obciążona hipoteką nieruchomość do chwili spłacania kredytu jest tak naprawdę własnością banku. Kiedy kredyt hipoteczny nie jest spłacany, na drodze postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego przez sąd, bank ma prawo przejąć nieruchomość.

Ubezpieczenie

Ten rodzaj zabezpieczenia kredytu banki stosują obecnie coraz chętniej. Osoby, które uzyskały kredyt muszą wykupić ubezpieczenie. W tym przypadku od decyzji banku zależy, czy ubezpieczenie muszą wykupić także ci kredytobiorcy, którzy otrzymali niski kredyt. Zaciągając kredyt, który ma zostać ubezpieczony pamiętajmy, że bank nie może nas zmusić do wykupienia u niego ubezpieczenia. Tak samo ważne będzie ubezpieczenie, które wykupimy w dowolnym zakładzie ubezpieczeniowym. Nie możemy tylko zapomnieć, aby w banku przedstawić dowód na zawarcie ubezpieczenia.

Żyrant

Nazywany jest obecnie współkredytobiorcą. Na osobie ten spoczywa obowiązek przejęcia naszego długu w sytuacji, kiedy główny kredytobiorca nie będzie go spłacał. Jeżeli decydujemy się na podżyrowanie kredytu powinniśmy pamiętać, że jest decyzja obarczona bardzo dużym ryzykiem. Ryzyko to możemy zmniejszyć domagając się, aby w umowie znalazł się zapis, że nie mogą w niej znaleźć się żadne zapisy bez naszej zgody. Taki zapis uchroni nas na przykład przed powiększeniem długu przez kredytobiorcę bez naszej wiedzy.

Celem zabezpieczeń ustanawianych przez banki jest ochrona ich interesów. Odmawiając zgody na ustanowienie zabezpieczenia możemy kredytu nie otrzymać.