Po co kredyt konsolidacyjny?

Dłużnicy szukają różnych sposobów, których celem jest wyjście z nierzadko ogromnych długów. Wśród wszelkich sposobów, jednym z najpopularniejszych jest kredyt konsolidacyjny. Dzięki niemu wielość zadłużeń może zostać ujęta w jeden, zwarty kredyt.

Kredyt konsolidacyjny umożliwia połączenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w jedno. Co ważne, jest to oferta (w kontekście wcześniejszych zobowiązań) nowa, a zatem umożliwia negocjowanie warunków spłaty zobowiązań w określonych ratach, uzgodnionych wcześniej z instytucją finansową. Mimo wszystko trzeba mieć na uwadze, że choć kredyt konsolidacyjny zdecydowanie pomaga wyjść z problemów finansowych, to nie jest niestety panaceum na wszystkie problemy.

Jakie są zalety takiego rozwiązania? Po pierwsze, dzięki konsolidacji będziemy w stanie znacząco zmniejszyć ilość miesięcznych wydatków, ponieważ dzięki niej starać się można o zmniejszenie miesięcznej raty kredytu. Co za tym idzie, istnieje także możliwość zmniejszenia oprocentowania kredytu oraz przedłużenie terminu, w którym będzie możliwa jego spłata.

Nie można jednak zapominać o złych stronach. Kredyt konsolidacyjny powoduje zwiększenie ilości odsetek, które niestety trzeba płacić. Nie można zapominać także, że bank nie podejmie się zobowiązania, które jest dla niego nieopłacalne – stąd wniosek, że jakakolwiek instytucja finansowa promuje tego typu oferty, zawsze w jakiś sposób na nas zarobi i wyjdzie „na plus”.

Dodaj komentarz